Vệ sinh đô thị

0
511

Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre thực hiện các chức năng:
– Thu gom, xử lý rác thải; Vệ dinh đường phố;
– Tổ chức thu phí VSMT và ký kết hợp đồng thực hiện dịch vụ VSMT theo quy định;
– Sản xuất kinh doanh: Dụng cụ thiết bị vệ sinh đô thị; chế phẩm xử lý rác; các sản phẩm chế biến từ rác.